brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

רישיונות וחברויות באיגודי הגירה מקצועיים 


IAA - רשות יועצי הגירה של ניו זילנד

רשות זו היא האחראית בניו זילנד על מתן אישורי ייעוץ הגירה, קובעת את הסטנדרטים המקצועיים, הנורמות והאתיקה, ואוכפת את מדיניות זו על יועצי ההגירה. כמו כן, רשות זו עוסקת בשמירת עניינו של מקבלי הייעוץ ושומרת על כך שיקבלו ייעוץ בסטנדרטים נאותים של מקצועיות, אתיות ואמינות. רשות זו פועלת תחת משרד הכלכלה והפיתוח בממשלת ניו זילנד.
לפרטים נוספים אודות מדיניות הרישוי, ניתן לבקר באתר האינטרנט הרשמי של רשות יועצי ההגירה IAA:

http://www.iaa.govt.nz/migrant/index.asp 

NZAMI  - איגוד יועצי ההגירה וההשקעות בניו זילנד

גוף המספק רשת של נטוורקינג לכל חבריו, העשרה ותמיכה מקצועית הכוללת מידע מהימן מהשטח.

http://www.nzami.org.nz 

MIA-ארגון סוכני ההגירה של אוסטרליה

מספק לחברי הארגון הכשרה מקצועית, נטוורקינג, כנסים webinars, עדכונים בשינויי חקיקה ונהלים ומשאבי לימוד מקצועי.

https://www.mia.org.au/find-an-agent
 

אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם:  03-7630025


MARA -רשות רישום סוכני ההגירה של אוסטרליה 

רשות זו אחראית על רישום וקביעת הרגולציה בעבור סוכני הגירה לאוסטרליה

https://www.mara.gov.au/about-us/
החזקה ברישיונות מטעם רשויות ההגירה של אוסטרליה וניו זילנד מחייבת את יועץ ההגירה לעמוד בקוד אתי
ובסטנדרטים גבוהים של יושרה, מקצועיות ובקיאות בכל פרטי התהליך. היועצים המורשים מחויבים לפעול באובייקטיביות
ולעבור השתלמויות מקצועיות שוטפות שמטרתן לשרת את האינטרסים של הלקוחות ולהגן עליהם.