brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

WORK TO RESIDENCE VISA -ויזת עבודה למטרת תושב קבע 


ישנם שני סוגי ויזה עיקריים למועמדים הנושאים עימם "מומחיות מקצועית".
ויזות אלו, למטרת עבודה ניתנות לתקופות של עד 30 חודשים כאשר אחרי שנתיים המועמדים יכולים להגיש מועמדות במסלול מהיר ומקוצר (ללא נקודות ושאלונים) לעבר ויזת תושב של קבע!

זו ויזה שנותנת עדיפות למקצועות נדרשים, שהביקוש אליהם מצד המעסיקים גבוה מאוד ולאורך זמן.

ישנן שתי קטגוריות עיקריות לויזה:
     Work to Residence: Long Term Skill Shortage
     קטגוריית "כישורים נדרשים במחסור"

     Work to Residence: Accredited Employer
     קטגוריית "הצעת עבודה ל"מומחה" ממעסיק מוסמך 

אם יש לכם מקצוע נדרש, ואתם יכולים להגיע תוך 3 חודשים  לניו זילנד מרגע קבלת הצעת העבודה, כל מה שנותר לנו לעשות הוא להציע לכם את תהליך ויזת העבודה על בסיס מקצועות וכישורים נדרשים.
ישנם שלושה תנאי סף בסיסיים לויזה זו: בריאות, יושרה, גיל מתחת 53.

יתרונות הויזה:
     
     ניתן לקבל אחרי שנתיים ויזת תושב בהליך מקוצר לכל המשפחה
     ניתן במהלך התהליך לקבלת ויזה זו להגיש בקשה לויזת תושב ולנצל את הניקוד הרב שמקבלים בעבור העבודה בניו זילנד
     תהליך מתאים לאלו שמעוניינים בזמן התארגנות קצר למעבר
     מתחילים את תהליך הניידות עם עבודה ונכנסים למדינה עם הכנסה 
     המשפחה יכולה להגיע בשלבים מאוחרים יותר אחרי "שמכינים את הקרקע"
     הנחת לקוח קיים תינתן לכל מי שממשיך איתנו את התהליך לויזת תושב בניו זילנד

כמו כן באפשרותכם לפנות אלינו בחיפוש עבודה .
השאירו את הפרטים לתחום והמשרה אותם אתם מבקשים שנסייע לכם למצוא, בעבור קבלת ויזה זו.

אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם:  03-7630025