brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

ויזת תושב על בסיס מקצוע

ויזות למטרת תושב קבע (PERMANENT RESIDENT)

ויזת WORK TO RESIDENCE 

ויזות על בסיס זמני TEMPORARY

תושב קבע בניו זילנד

תושבות  RESIDENCE בניו זילנד מאפשרת להישאר בניו זילנד ללא הגבלת זמן ובעיקר לקבל את רוב זכויות האזרח; ניתן  לרכוש נכס ,לעבוד בכל מקום, לפתוח עסקים  ,לשלוח את הילדים  לכל בית ספר ,להשתמש  בשירותי הבריאות והרווחה .
לאחר תושבות של  שנתיים ניתן  לעבור לסטטוס של תושב קבע.
לאחר תושבות  של  שנה , ניתנת זכות הצבעה  וזכות לקבלת  דמי אבטלה במידת הצורך.
לאחר 5 שנים של עמידה בתנאי הויזה ומחויבות לניו זילנד  ניתן  לקבל אזרחות ועמה גם את הזכות לדרכון ניו זילנד.
המהגרים  לניו זילנד יכולים להשיג תושבות קבע תחת שלוש קטגוריות: 

•    על בסיס כישורים מקצועי , ויזת SMC 
•    הצעת עבודה לטווח ארוך על בסיס מקצועות נדרשים
•    איחוד משפחות ובני זוג

ניו זילנד קולטת מועמדים בעלי כישורים נדרשים ומומחים בתחומם ( ראה קישור תחומי עבודה נדרשים, הצעות עבודה) היכולים להציע לה את  ניסיונם ולקדם את איכות כוח העבודה ובכך לתרום לכלכלת המדינה ולרווחתם האישית .
ויזות אלו מעניקות למועמדים את הזכות, לעבוד, ללמוד או לבקר בניו זילנד לתקופה ארוכה. לרוב ויזות אלו מהוות שלב בדרך לויזת תושב לאלו שלא מעוניינים או לא יכולים לעבור את התהליך המלא של תושבות בשלב הראשון.