brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

חברויות בארגונים


IAA - רשות יועצי הגירה של ניו זילנד

רשות זו היא האחראית בניו זילנד על מתן אישורי ייעוץ הגירה, קובעת את הסטנדרטים המקצועיים, הנורמות והאתיקה, ואוכפת את מדיניות זו על יועצי ההגירה. כמו כן, רשות זו עוסקת בשמירת עניינו של מקבלי הייעוץ ושומרת על כך שיקבלו ייעוץ בסטנדרטים נאותים של מקצועיות, אתיות ואמינות. רשות זו פועלת תחת משרד הכלכלה והפיתוח בממשלת ניו זילנד.
לפרטים נוספים אודות מדיניות הרישוי, ניתן לבקר באתר האינטרנט הרשמי של רשות יועצי ההגירה IAA:

http://www.iaa.govt.nz/migrant/index.asp 

NZAMI  - איגוד יועצי ההגירה וההשקעות בניו זילנד

גוף המספק רשת של נטוורקינג לכל חבריו, העשרה ותמיכה מקצועית הכוללת מידע מהימן מהשטח.

http://www.nzami.org.nz 

איגוד תעשיית המידע ITC בניו זילנד

http://www.nztech.org.nz/


לפרטים אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם: 03-7630025


רשות רישום סוכני ההגירה של אוסטרליה MARA

רשות זו אחראית על רישום וקביעת הרגולציה בעבור סוכני הגירה לאוסטרליה

http://www.nzami.org.nz