brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

שאלון מדגמי זה בודק על סמך הנתונים שהזנת, את התאמתך הראשונית לתהליך הגירה  לאוסטרליה וניו זילנד על בסיס ויזות כישורים מקצועיים בלבד.

הערכה זו הינה ראשונית בלבד ובלתי מחייבת. זהו כלי לאבחון כללי ראשוני של סיכוייך ואינו מהווה כל אישור פורמלי של המדינות או של BRAIN MOBILITY.
 
אם ברצונך לקבל הערכה מבוססת ומקיפה על זכאותך וסיכוייך מיועץ וסוכן הגירה מורשה הנך מוזמן לקבוע פגישת ייעוץ או לשלוח שאלון הערכה מפורט.

בריין מוביליטי (Brain Mobility) איננה אחראית מכל בחינה, משפטית או אחרת לתוצאות המתקבלות ע"י השימוש במחשבון זה.

*השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים וגברים כאחד.

ניו זילנד: האם גילך עד 54  /    אוסטרליה: האם גילך עד 44

בדיקת התאמה ראשונית