brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

ויזות למטרת תושב קבע (PERMANENT RESIDENT) 

לתשומת ליבכם :שינווים בויזה זו ייכנסו לתוקף ב 28.08.2017
ו
יזת תושב על בסיס מקצועי (SMC), מעניקה לכם ולבני משפחתכם הזכאים המלווים אתכם, את האפשרות הטובה ביותר לקבל מעמד של תושב ע"י ממשלת ניו זילנד. זכות זו מעניקה לכם את האפשרות לחיות, לעבוד וללמוד באופן חוקי בניו זילנד, ללא הגבלת זמן וליהנות מכל ההטבות של תושב המדינה. לאחר שנתיים, יינתן לכם מעמד של תושב קבע בניו זילנד ובהמשך תוכלו להגיש בקשה להיות אזרחים מן המניין במדינה ולקבל דרכון ניו זילנדי לכם ולמשפחתכם - דרכון שילווה אתכם כל חייכם!!

על מנת להגיש בקשה תחת ויזת כישורים מקצועיים על המועמדים:
       להיות בריאים - (כולל משפחה נלווה)
       להיות ללא עבר פלילי מהותי כלשהו (מאסר, עבירות קלון, רישום פלילי) או בעלי היסטוריית סירוב/ איסור כניסה למדינות אחרות.
       להראות שליטה ויכולת התנהלות בשפה האנגלית
       להיות בעלי מקצוע מוכר על ידי רשות ההגירה בניו זילנד והרשות המקצועית המוסמכת
       להיות בעל ניסיון מוכח בתחום המקצועי
       על המועמד העיקרי להיות מתחת לגיל 55


ויזת תושב  היא הבחירה הנפוצה ביותר עבור אנשים המעוניינים לבצע תהליך של מעבר לטווח ארוך, ללא הגבלה  ולקרוא לניו זילנד בית.
ויזה זו מבוססת על מערכת ניקוד כאשר על מנת להיות זכאי להגיש בקשה אתה חייב לעמוד ברמה שנקבעה על ידי רשות ההגירה של ניו- זילנד. הנקודות מוענקות על בסיס קריטריונים שונים הנוגעים להכשרה מקצועית, ניסיון בעבודה, גיל, השכלת בן הזוג , נקודות בונוס ונתונים אישיים.
מתאריך 28.08.2017  מועמדים בעלי נקוד של 160 ומעלה שאין להם הצעת עבודה או לימודים של תואר שני ומעלה בניו זילנד מקבלים אישור לויזת עובדה פתוחה ל 12 חודשים כל מנת למצוא עבודה. רק מתי שמצאו עבודה תיכנס ויזת התושב לתוקף.
מכיוון שתהליך קביעת והערכת הנקודות להן אתה זכאי  הוא מורכב  אנו ממליצים כי הוא יעשה בליווי יועץ הגירה מורשה על מנת למנוע טעויות ותשלומי כספים לא לצורך.
לאחר שלב הערכת הזכאות הראשונית נוכל להגיש את בקשת ה EOI שלך(בקשה להבעת עניין בניו זילנד)
באם ה EOI שלך נבחר על ידי רשות ההגירה  וכלול בו ניקוד בעבור הצעת עבודה אתה תוזמן להגיש  טופס בקשה לויזת תושב.
אם אין לך הצעת עבודה תקבל אפשרות לויזת עבודה תןוחה לשנה. 


יתרונות הויזה:
       מקבלים בסופו של תהליך את האשרה הטובה ביותר: ויזת תושב קבע המקנה לך את כל הזכויות של תושב ניו זילנד ובתום
       התקופה הנדרשת (המתחילה מרגע האישור) - אזרחות ופספורט ניו זילנדי
       מחזיקים בויזה זו מתחילים את "הספירה לאזרחות ניו זילנד" עם קבלת הויזה
       תהליך מתאים לאלו שמעוניינים בזמן ארוך יותר למטרת התארגנות למעבר 
       
עלות הייעוץ והליווי לויזת תושב לניו זילנד
הייעוץ והליווי של תהליך זה כרוך בתשלום על פי התקדמות בשלבי המועמד - הסכום הסופי יוסכם במעמד חתימת הסכם ייעוץ.

       אם הנך מעוניין/ת בפרטים נוספים נשמח לקבוע פגישת ייעוץ - הקישו כאן!

 


ויזת תושב על בסיס מקצועי- SMC) SKILLED MIGRANT CATEGORY) 


לפרטים אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם: 03-7630025