brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

ויזות על בסיס זמני   TEMPORARY

ויזות אלו מעניקות למועמדים את הזכות, לעבוד, ללמוד או לבקר בניו זילנד לתקופה ובתנאים המצויינים בויזה. לרוב ויזות אלו מהוות שלב התחלה בדרך לויזת תושב לאלו שלא מעוניינים או לא יכולים לעבור את התהליך לויזת תושב בשלב הראשון.

ויזת עבודה למטרת תושב קבע

ויזת עבודה בטיול

אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם:  03-7630025