brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

הקוד האתי של יועצי ההגירה - THE IMMIGRATION ADVISERES CODE OF CONDUCT

 
אנו פועלים על פי ערכי הקוד האתי של יועצי וסוכני ההגירה לניו זילנד ואוסטרליה

לקוד האתי שלוש מטרות מרכזיות:

הצהרה משותפת ומחייבת של כל יועצי ההגירה המורשים להתנהגות אחראית,מקצועית והוגנת מול הלקוחות

התווית דרך ליועצים המורשים בקבלת ההחלטות המקצועיות שלהם על בסיס יומי והתאמת הרמה המקצועית לרמה המקצועית הנדרשת מצד אלו המעורבים בתהליך

לפעול כמצפן מקצועי וכנוהל פנימי במקרה של אי הסכמה עם לקוח או  תלונה
 
 מצ"ב הקוד האתי של יועצי ההגירה של ניו זילנד: THE IMMIGRATION ADVISERES CODE OF CONDUCT  - הקישו כאן

 מצ"ב אמנת המקצועיות של רשות יועצי ההגירה בניו זילנד - PROFESSIONAL STANDARDS - הקישו כאן

מצ"ב הקוד אתי של סוכני הגירה של אוסטרליה - הקישו כאן
The Code of Conduct for registered migration agents

מצ"ב הסטנדרט מקצועי של סוכני הגירה מורשים באוסטרליה - הקישו כאן

 
יושרה ואמינות 
שקיפות
מחויבות ללקוח
מקצועיות
שירות ואכפתיות

הערכים שחשובים לנו:

אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם:  03-7630025